AGILE WERKEN IS HELEMAAL VAN DEZE TIJD MAAR WAT IS HET EIGENLIJK?

WAAROM AGILE WERKEN?

De wereld waarin wij leven, verandert sneller dan ooit. Vaak zijn plannen al achterhaald voordat ze zijn uitgewerkt en op papier staan. Uitgebreide businessplannen zijn niet meer van deze tijd. Een strategie beslaat tegenwoordig een periode van maximaal 3 jaar terwijl we vroeger wel 10 jaar vooruit dachten.

Het gaat steeds meer om het centraal stellen van de klant, open staan voor veranderingen, vertrouwen geven aan medewerkers, samenwerken en meebewegen met de snel veranderende wereld. Gelukkig dringt het ook vaker door dat een bedrijf echt niet beter wordt van meer rapportages en lijstjes. We moeten weg uit de theoretische wereld waar klanten almaar meer op afstand staan en de medewerker zich steeds minder betrokken voelt.

De nieuwe wereld vraagt om een andere manier van werken, een andere inzet van medewerkers en dus ook om een andere manier van aansturen. Agile werken is de nieuwe trend.

WAT IS AGILE?

Beweeglijk en lenig, dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is een aanpak waarbij behendigheid centraal staat omdat de omstandigheden continue kunnen veranderen. Bij Agile-werken staat projectmatig werken centraal. In moderne bedrijven wordt steeds meer projectmatig gewerkt. Soms zelfs helemaal. En vaak met groot succes.

Agile breekt grote projecten op in korte periodes (sprints) van 2 tot 4 weken. Iedere sprint is een klein op zichzelf staand project. Door deze manier van werken ben je flexibel en wendbaar, maak je meer snelheid, loop je minder financiële risico’s, zijn alle betrokkenen continue aangesloten en lever je na iedere sprint concrete deelresultaten op.

Door Agile te werken (en te leiden) gaan we weer terug naar de kern: focus op de klant, de medewerkers en het gewenste eindresultaat.

ALTIJD TOEPASBAAR?

Nee, voor repeterende en procesmatige werkzaamheden is Agile minder geschikt. Voor alle overige werkzaamheden, is de Agile-aanpak vaak passend. De capaciteiten en de veranderingsbereidheid van medewerkers en management zijn cruciaal. Agile-teams zijn zelfstandig, zelfsturend en zeer resultaatgericht.

AGILE MANAGEMENT

Agile werken vraagt om specifieke management- en leiderschapskwaliteiten. Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen management en leiderschap. Binnen een organisatie zijn beide kwaliteiten nodig.

Dr. John P. Kotter omschrijft het verschil goed. Het management helpt een organisatie om producten te maken en/of diensten te leveren zoals afgesproken met de opdrachtgever. Het gaat hierbij vaak om het sturen van taken. Bij leiderschap gaat het om visie, enthousiasmeren en ontwikkelen maar vooral om veranderen. Een leider neemt een organisatie mee in de toekomst. Leiderschap gaat over gedrag.

In onze snel veranderende wereld waarbij teams steeds zelfstandiger werken en hiërarchie afneemt, is er steeds meer leiderschap en steeds minder management nodig. Gelukkig kan leiderschap ontwikkeld worden. Overigens is het een misverstand dat leiderschap alleen in de top van een organisatie past; iedereen kan een leider zijn!

WELKE VERANDERINGEN ZIJN NODIG?

Als je Agile werken wilt doorvoeren, moet je het ‘oude’ Angelsaksische model (planning, beheersing en controle) loslaten en verschuiven naar de ‘nieuwe’ wereld waarbij vertrouwen, zelfwerkzaamheid en resultaten centraal staan. Dit vraagt veel van de medewerker maar ook van de leidinggevende.

De leidinggevende zorgt vooral voor focus, richting, samenwerking/verbinding, afstemming en dienend leiderschap. Sturing blijft maar veel minder en anders (veel vragen stellen). De formele managementrol is er niet meer. Een enorme uitdaging voor iedere leidinggevende waarbij oude gewoontes afgeleerd en nieuwe gewoontes opnieuw aangeleerd moeten worden. Het succes van een dergelijke verandering wordt grotendeels bepaald door de flexibiliteit en veranderingsbereidheid van de leidinggevende(n).

Wil je weten of jij aan deze nieuwe manier van leidinggeven toe bent? Stel jezelf dan de volgende vragen:

 1. Ben jij bereid om een stap terug te doen en jouw team centraal te stellen?
 2. Ben jij bereid om dienend aan het team te zijn?
 3. Ben jij bereid om vooral te coachen naar meer zelfstandigheid en eigenaarschap?

Als je deze vragen volmondig met ‘ja’ kunt beantwoorden, zou ik Agile werken serieus overwegen. En ga je in de toekomst over naar deze aanpak, doe het dan nooit in één keer maar stap voor stap. Agile dus.

Agile versus Waterval

2 gedachten over “AGILE WERKEN IS HELEMAAL VAN DEZE TIJD MAAR WAT IS HET EIGENLIJK?

 • En het artikel slaat de spijker mis door de kern (agile manifesto) te benoemen…
  Agile is een methodiek, en uitwerkingen ervan (met elk een eigen focus) zijn bv lean, kanban en scrum.

  • Dag Niels,

   In verband met mijn vakantie reageer ik wat laat. Natuurlijk is het Agile Manifesto, ontstaan op basis van ervaringen in de software-industrie, belangrijk maar ik vond het voor dit artikel niet zo relevant. En de leesbaarheid wordt er ook niet echt beter van, toch?

   Jammer dat jij vindt dat ik de spijker mis sla. Wil je mij misschien nog eens aangeven wat er naar jouw mening niet juist is? Als je wilt, kun je me ook rechtstreeks mailen: dick@dickmik.nl

   Hartelijke groet, Dick

Geef een antwoord